ПОЛІТИКА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

З метою здійснення продажу автомобілів, надання послуг Тест-драйв, реалізації прав та обов’язків, що виникають з правочинів та/або вимог законодавства ТОВ «ВІДІ-СКАЙ» може здійснювати збирання, обробку, зберігання, передачу персональних даних Клієнтів.

Склад персональних даних, що обробляються відповідно до зазначеної мети: прізвище, ім’я та по батькові особи; серія, номер, дата та орган видачі паспорта громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків; зареєстроване або фактичне місце проживання; адреса електронної пошти, номери контактних телефонів, серія, номер, дата та орган видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія, дані про транспортний засіб (VIN код, марка, модель, об’єм двигуна, державний номер) та інші пов’язані з вказаними документами дані.

ТОВ «ВІДІ-СКАЙ» може передавати персональні дані Імпортеру а також третім особам винятково з метою провадження своєї діяльності з продажу автомобілів, в тому числі і з метою належного виконання взятих на себе зобов’язань за правочинами (договорами) та відповідно до вимог законодавства, на вимогу державних органів. Для цілей цього положення під Імпортером розуміється Імпортер Товару - ДП «Авто Інтернешнл» та інші компанії, що належать до бренду Mazda.

Місцезнаходження персональних даних - Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах та на електронних носіях за місцезнаходженням ТОВ «ВІДІ-СКАЙ».

Клієнт (суб’єкт персональних даних) наділений правами, що визначені в ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Надаючи копії своїх паперових документів та/або цифрових е-документів у форматі pdf (шеринг) за допомогою програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» (далі – Портал Дія), у тому числі з використанням мобільного додатку Порталу Дія, цим Клієнт підтверджує, що надає свою згоду на збирання, обробку, зберігання, передачу персональних даних про себе ініціатору запиту (отримувачу персональних даних) ТОВ «ВІДІ-СКАЙ».

Клієнт підтверджує, що його повідомлено про включення його персональних даних до бази персональних даних клієнтів ТОВ «ВІДІ-СКАЙ», а також про права Клієнта, визначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».